Sociálna , ale aj regionálna rovnosť  

Sociálna , ale aj regionálna rovnosť sú dva piliere, kľučové princípy , ktorému bohaté štáty vďačia za svoju stabilitu a nezávislosť na svojej ceste k bohatstvu. 

           Sociálna rovnosť - vysokoprogresívna daň zo zisku pre tých , ktorí zisk zo Slovenska vyvážaju, resp. umáraju v luxuse, a naopak nulová daň pre tých , ktorí reinvestujú zisk naspäť do výroby !                                                                                     Či už je to USA, Švajčiarsko , Nemecko, Švedsko, Dansko ......., všetky bohaté štáty majú, resp. mali pri zrode svojho bohatstva vysoko preogresívnu daň zo zisku! Podľa liberálnej ideológie by to mali byť najchudobnejšie štáty nielen Európy, ale aj sveta. Rozdiel medzi marxistickým chápanim progresívnej dane s tými bohatými  je v malom detaile. Pre uvedené  štáty plnila progresívna daň nielen sociálnu funkciu v prerozdeľovaní bezpracne získaného prospechu, ale mala v sebe aj zahrnutú spätnu väzbu akumulácie kapitálu v podobe nulovej dane zo zisku pre tých , ktorí svoj nadpriemerny zisk znova reinvestovali do rozvoja výroby a teda z pohľadu ľavice do vytvárania nových pracovných miest.                                                            Tento daňový systém generuje obrovský stimul pre rozvoj domacej výroby a zároveň spolu s decentralizovaným vlastníctvom akciových spoločností tlmí majetkové rozpory  medzi obyvateľstvom navzájom!                                                                     Rozptyl bohatstva medzi obyvateľstvo v podobe divident z kapitálu umožňuje centrálnej banke tlačiť násobne viac kapitálu, pretože nedochádza k rozpadu obchodnej bilancie spôsobenej nákupom luxusného tovaru zo zahraničia úzkou skupinou zbohatlíkov ako je  to  pri sociálne a regionálne rozdelenej spoločnosti.                                                                                         Sociálna nerovnosť v sebe ukrýva navyše vzájomnu nevraživosť medzi sociálnymi vrstvami spoločnosti . Najlepšie si to uvedomíte, keď sa rozprávate s novodobými zbohatlíkmi na Slovensku . Vtedy si naplno uvedomíte, že títo ľudia necítia  absolutne žiadnu spoluzodpovednosť za Slovensko, za národ . Sú plne sú zamestnaní svojími zážitkami z luxusnej dovolenky, novými "outfitmi", luxusnými autami , elektronickými hračkami, zážitkovými cestami , exotickými dovolenkami....... , všetko tovarom nakupovaným za cudziu menu ! Pri debate s týmito ľuďmi veľmi rýchlo pochopíte, že pre nich Slovensko už nie je ich štátom, nanajvýš krajom , či okresom úžasnej " globálnej spoločnosti" vyvolených! Oni už o ekonomické vyrovnanie s vyspelým svetom nestoja a kždý, kto spája ľudí na ochranu Slovenska je pre nich nepriateľom, pretože jednoduch majú pocit, že o svoje výnimočne postavenie prídu!   

             Regionálna rovnosť - druhy pilier národnej jednoty v zápase o emancipáciu Slovenska.                                                             Paradoxne , základom regionálnej rovnosti je práve väčšinový volebný systém! Keď sa povie väčšinový systém, každy si predstavi zápas dvoch politických prúdov v parlamente s tým, že víťaz berie všetko a porazenému nezostane nič, iba stolička v poslaneckej lavici.                                                                                                                                                                           Ľudia si neuvedomujú, že ten najväčší zápas o politiku sa odohráva práve v regióne. Volebný princíp jeden obvod -jeden poslanec zabezpečuje, že do parlamentu sa v slovenskom obvode s 30 000 obyvateľmi dostanú ľudia, ktorých poznáme relatívne veľmi dobre, takže ich miesto na kandidátke strany veľa nezaváži ! Navyše populisti typu Matoviča sa v tomto systéme nemajú šancu dostať do parlamentu , a ak, tak iba ako jeden poslanec, nie predseda strany !  Jednoducho poslanci, ktorí sa do parlamentu dostanú, takého predsedu nikdy nezvolia! A tomu zodpovedá aj budúci vplyv " populistu"   v parlamente.  Kandidujem v obvode so 7-mimi poslancami! Už tu je vidno, že ako kvázi nezávisly poslanec bez kapitáloveho mám oveľa , oveľa menšiu možnosť priamo osloviť svojich voličov , ako kandidát silnej politickej strany! V obvode s dvoma poslancami by som si aj bez veľkých peňazí dokázal odprezentovať svoju kampaň oveľa účinnejšie !                                                       Pri väčšinovom volebnom systéme by sa na Slovensku nemohlo stať, že sa diaľnica na východ buduje 30 rokov, napriek tomu , že stavebné kapacity na stavbu diaľnic boli vytvorené ešte za socializmu . Ak za tým pôjdete hlbšie, zistíte , že výstavba stojí na neochote parlamentu uvoľniť peniaze! Vždy sa nejaká výhovorka nájde, typu - nie sú dokončené projekty, geologický prieskum nie je dokončený, projekty už zastarali, musia byť nové.... ! Po tridsiatich rokoch!                                      Ale presun peňazí na ďalší obchvat Bratislavy , čuduj sa svete nie je problém. Projekty už sú pripravené a čakajú aj niekoľko rokov ! Nečudo, veď viac ako polovica poslancov slovenského parlamentu býva na svojom prechodnom bydlisku aj s celou rodinou  niekde v Bratislave a svoj trvalý pobyt na východe si nechávajú akurát tak na zápis do volieb.                                        Vo Väčšinovom volebnom systéme si každý poslanec chráni svoje miesto v parlamente v prvom rade medzi svojou voličskou základňou v regióne, z ktorého vyšiel! A že je závislý na peniazoch politickej strany?  Určite áno, ale takisto má oveľa väčšiu šancu zabojovať o kreslo sám !

            Silný protimonopolný zákon !                                                                                                                                                                  S rastom domáceho kapitálu postavenom na uvedenom ekonomickom modeli  úzko súvisi otázka monopolizácie ekonomiky. To je ďalšia kapitola samo o sebe , pretože  bez decentralizovanej ekonomiky nie je možná konkurencia  a bez konkurencie firmy nedokážu vytvoriť kvalitnú konkurencieschopnú  produkciu   . Pri dnešnej otvorenosti sl. ekonomiky je však táto otázka takpovediac nepodstatná. Silný protimonopolný zákon potrebujeme riešiť   práve na regionálnej úrovni aby potláčal dominanciu , či monopolný charakter firiem zo Slovenska či  EÚ voči miestnym firmám , čo bez  silného kraja v rámci republiky nie je možné !    Preto chcem ako poslanec VUC otvárať aj tieto otázky .