Ing. Martin Pallai

Kandidát na poslanca VUC Košice

Politické princípy 

1.   Slobodný, voľný trh, deregulovaný trh,                    garantovaný domácim veľkokapitálom a                  pracujúcimi akcionármi. 

2.   Väčšinový volebný systém  

3.   Nezávislé súdnictvo - súdna porota       

4.   Sociálna a regionálna rovnosť.