Nezávislé súdnictvo - súdna porota

              Ak sa o väčšinovom volebnom systéme z času na čas objaví nejaká zmienka, tak téma súdnej poroty je v našich médiach doslova tabu! A pritom je súčasťou amerického aj anglického systému súdnej moci ! A znova je namieste otázka, prečo je to pre všetky neziskovky financované  z USA, aj Anglicka tabuizovaná téma, prečo títo ludia , ktorí tak nekriticky obdivujú západ, nepresadzujú vehementne aj súdnu porotu do nášho súdneho systému ?                                                                          Nedávno som si pozrel debatu na TV Slovan s JUDr. Harabinom, kde sa rozčuľoval nad tým, že náš súdny systém je zbierkou zákonov, ktoré si navzájom odporujú! A nielen zákonov, ale doslova aj samotné zákony, v ktorých sú navzájom si odporujúce ustanovenia! V takomto právnom prostredí nakoniec vyhráva ten, kto má viac peňazí na vleklý súdny spor! A samozrejme je to živná pôda pre ochranu záujmov kapitálu, teda v prvom rade toho najsilnejšieho - zahraničného !  

               Súdna porota, kde rozhodujú na poslednú chvíľu zvolaní ľudia , tak aby neboli ovplyvniteľní, je morálnou poistkou proti zmanipulovaným, korumpovaným, či vydieraným sudcom.      

                Ako to funguje? Ako som povedal na začiatku: " Všetko nové vyrastá ako malý ostrov z mora".  Informácii o porote je málo. Ako poslanec VUC budem otvárať túto tému a hľadať ľudí, ktorí by boli schopní a hlavne ochotní o tejto téme diskutovať. Práve pre nás na východe tento model predsavuje určitú ochranu v spoločnosti založenej na sociálnej a regionálnej nerovnosti!                                                                                                                                                                                          Slovenský lokajský skorumpovaný súdny systém  je už dávno zrelý  na túto diskusiu!