Slobodný, voľný trh, deregulovaný trh, garantovaný domácim veľkokapitálom a pracujúcimi akcionármi. 

                 Jeden zo sl. akademikov pred časom skonštatoval, že 40% HDP Slovenska odchádza zo Slovenska vo forme ziskov zahraničného kapitálu. Niet divu, že ani po tridsiatich rokoch podpory vstupu zahr. kapitálu nie sme bohatší voči vyspelým štom EÚ , ako to bolo v 89-tom roku.                                                                                                                                                     V r. 2021 bol HDP na Sovensku 97 mld. Eur. Z toho vyplýva , že cca necelých 40 mld. Eur odišlo do zahraničia .                         Pre investície platí, že každé preinvestované euro vytvorí 4 až 11 eur nového HDP! Inými slovami , pokiaľ by tento zisk vytvorili domáce firmy, naše HDP by bolo o 240 mld. eur vyšie oproti terajšej výkonnosti!                                                Pritiahnuté za vlasy ? Samozrejme , ale pre ilustráciu toho, prečo sme stále rovnako zaostalí voči vyspelej Európe to dokonale stačí !                                                                                                                                                                                                         Môžem to ako poslanec VÚC zmeniť? Samozrejme nie! Ale môžem otvárať  túto tému a vytvárať vedomie odporu v spoločnosti! Spájať sa z ľuďmi , pre ktorých sloboda a suverenita nie sú iba prázdnymi heslami na ceste ku korytu.  Otvárať tému, ktorú už každy opustil!                                                                                                                                                                                O trhovom hospodárstve dnes na Slovensku môžeme hovoriť iba ak v súvislosti so živnostníkmi ako sú murári , tesári, zámočnici či maloobchodníci...., teda tí , o ktorých sa hovorí ako malom podnikaní. Prakticky neexistujú akciové , či obchodné spoločnosti s masovou základňou, ktoré boli základom ekonomiky USA , či Nemecka na ceste k ekonomickému úspechu. Hneď v zárodku ich zničili najväčší pravičiari Slovenska - Dzurinda aj s Miklošom, samozrejme pre našu "ochranu" pred slobodným, voľným trhom, o ktorom toľko rečnili všetci " demokrati" od 89-teho roku.                                                                       Áno , hovorím o BMG Invest, AGV, Drukos .... 

Cez dividendy týchto spoločností  by sa medzi ľudí  dostali peniaze, ktoré by vytvorili niekoľkonásobok HDP!   

Ale ako veľkí akcionári sl. priemyslu by boli vážnou konkurenciou priemyslu v satrých štátoch európy.                                                       Vari chcem obhajovať tých zlodejov, ktorí okradli tisíce slovenských občanov? Otázka znie , kto z nich urobil najväčšich zlodejov Slovenska ? A že na tom chceli zbohatnúť? Nerobili to isté v USA Rockefeler. V Anglicku Rotshild .......                   Dzurinda aj s Miklošom , spolu s médiami v cudzich rukách živili teorie o zlodejoch  až dovtedy, kým sa nevytvorila panika ! Mimochodom, za takíto čin bol v USA pred niekoľkými rokmi odsúdený podnikateľ na 20 rokov basy ! Počujete dobre - 20 rokov za vyvolávanie paniky, na finančnom trhu  !                                                                                                                          Bol to Dzurinda aj s Miklošom , ktorí sľubovali , že nedovolia sprivatizovať sl. monopoly, ale zabudli na to hneď ako sa dostali ku korytu ! Na  Slovensku sú obaja prezentovaní dodnes ako vzor morálky !                                                      Sú  oligarchovia, ktorí nam vládnu dnes  lepší!  Určite nie!  Akurát o nich média nič nepíšu!  Prečo? Pretože to zahraničnému kapitálu vyhovuje? Pretože žijú v USA, Nemecku či Francúzsku a my o nich nič nevieme ? Preto chcem otvárať otázky:

  • návratu sl. monopolov do rúk malých slovenských akcionárov
  • Demonopolizáciu a s tým súvisiacu dereguláciu sl. ekonmiky
  • Vytváranie investičných spoločností drobných akcionárov aj s patričnou ochranou cez súdnu porotu.

                Tým, ktorí už zabudli na falošnosť Miklošovej reformy chcem pripomenúť, že zákony o zodpovednosti konateľa obchodnej spoločnosti sa prijali za vlády Dzurindu a Mikloša, ale až potom, čo títo páni rozdali sl. monopoly do cudzích rúk. Evidentne preto, aby ich nebolo možné rozkradnúť tak, ako sa to robilo dovtedy za tichej nečinnosti ( alebo možno aj priamej podpory) našich "priateľov" na západe. Klausovú reformu považujem stále za najlepšiu, jedinú spravodlivú alternatívu, pretože nevyžadovala kapitál na " odkúpenie" podnikov . To čo potrebovala, a čo Dzurinda, tobož Mikloš ignorovali bola potreba dodať obeživo, čo aj dnes počas krízy  vydíme v podobe " kvantitatívneho uvoľnovania" ......                                          O majetok z nej nás definitívne pripravili najväčší ochrancovia trhu, "pravičiari". Tí, ktorí maju zo svojej podstaty kapitál chrániť!                                                                                                                                                                                                                       Stále si myslíte, že sú to pravičiari ?