Väčšinový volebný systém

Vložte svoj text

                Volebný systém na Slovensku sa rodil po nežnej revolúcii v réžii cudzich mocností , prevažne USA. Spomínam to preto, lebo si nespomínam čo len jednu z množstva amerických neziskoviek, ktorá by na Slovensku presadzovala vlastný, americký , teda väčšinový volebný systém! A taktiež neviem ani o jednej z Nemecka, ktorá by presadzovala aspoň nemecký, zmiešaný volebný systém! Práve naopak, všetky presadzovali pomerný, teda centristický volebný systém, vlastný južanským štatom Európy, či Rusku ,  s jeho večnou politickou nestabilitou, obrovskými sociálnymi aj regionálnymi nerovnosťami a ekonomickou zaostalosťou! Je to náhoda, alebo zámer ? Posúďte sami .                 Na Slovensku je vraj až 160 politických strán. Dnes viem len o jednej srane , ktorá by mala vo svojom programe väčšinový politický systém - Slovenský patriot, resp. Priama demokracia, ktorej je väčšinový volebný systém vlastný . Oveľa zarážajucejšie je však to, že nikdy pred voľbami média nerozprúdia diskusiu na túto tému, nanajvyš nesmelo naznačia , že jeden volebný obvod je pre Slovensko málo ! Opäť, je to náhoda, alebo zámer? Tendečné tvrdenie , že historicky nám nie je väčšinový politický systém vlastný neobstojí ! V 89-tom bola spoločnosť otvorená na diskusiu k tejto téme. A opäť sme u vlastníkov médii, ktorí v drvivej väčšine nie sú slovenskí!                                            Čo je veľmi dôležité, väčšinový volebný systém chráni politickú suverenitu vedenia strany ako to dnes vidíme v Maďarsku! V pomernom volebnom systéme, kde rozhodujúcu moc má predseda politickej strany so svojími dlhoročnými kamarátmi , je veľmi ľahko ovládať takúto stranu zo strany veľkokapitálu - u nás v prvom rade zahraničného, ktorý financuje každé voľby . Ten si vyberie stranu, ktorá mu vyhovuje a túto predhadzuje občanom neustále pred oči v pozitívnom svetle. A naopak, stranu ktorá mu nevyhovuje  neustále spochybňuje, rozpitváva, z postojov vyberá to čo sa mu hodí !                                                                                                                                                                                                 Vo väčšinovom volebnom systéme sa do strany spájajú suverénni poslanci a o väčšinu z nich  sa každý predseda strany môže oprieť!  Preto, lebo nie sú tak ľahko vydierateľný zo strany cudzieho kapitálu  ako predseda, či vedenie strany . Jednoducho je ich viac a sú závislý na občanoch vo svojich obvodoch!  A že sa aj poslanci daju kúpiť? Pravdaže, tak ako v Škótsku, keď poslanci predali suverenitu za misu šošovice. Ale je to oveľa ťažšie ! Preto budem ako poslanec jednoznačne otvárať neustále túto tému pri každej príležitosti, ktorá sa naskytne a presadzovať väčšinový politický systém! O ďalších dôvodoch  viac v odstavci Sociálna a regionálna rovnosť.